Jørgen Bech-Jessen

Om Jørgen

Jørgen Bech-Jessen
Cand.psych, autoriseret psykolog (Socialministeriet)
Specialist i psykoterapi og supervision (Dansk Psykologforening)
Specialist i sexologi (NACS)
tlf.  26820703
Mail: bechjessen@gmail.com


Uddannet ved Københavns Universitet i 1984. Efter embedseksamen bred klinisk efter- og videreuddannelse indenfor børne, Unge og voksenområdet. Ansættelser indenfor hospitalssektoren. To-årig ansættelse ved Institut for Klinisk Psykologi, Købehnavns Universitet. 

Fra 1997-2016 ansat på Sexologisk Klinik, Rigshopsitalet. Behandling, undervisning og forskning indenfor det klinisk sexologiske område: bl.a. retssexologiske temaer, videre-og efteruddannelse af psykologer og læger, internationale kontakter og udvekslinger.

I alle årene behandlingsforløb med mangeartede problemstillinger på specialklinik.

Sideløbende med denne ansættelse også ansættelse som ekstern lektor på Københavns Universitet, samt løbende undervisning på Aalborg Universitet.

Par -og samlivsterapier har en egen særstilling indenfor sexologien og jeg har i alle årene haft mange parforløb, varetaget uddannelse indenfor dette felt og været optaget af samlivsetiske dilemmaer og konflikter i parforholdet i dag. Grundviden indenfor så vel det psykologiske som sexologiske fagområde har været vigtigt og befordrende for at kunne tilbyde par professionel bistand.

Klinisk uddannelse/efteruddannelse

  • 1987-1989: Klinisk efteruddannelse ved Institut for Klinisk Psykologi, Kbh Universitet
  • 1993-1995: Uddannet i psykoanalytisk psykoterapi ved IPP.  
  • Par -og samlivsterapeutisk uddannelse gennem kurser/undervisning i ind og udland (via Sexologisk Klinik 1999 - 2003)
  • Godkendt specialist i klinisk sexologi (Nordic Association of Clinical Sexology) 2003
  • 1-årig uddannelse i kognitiv terapi (Lennart Holm) 2005
  • Deltagelse i fagrelevante internationale kurser og konferencer (1999 - 2015)

 

Privat praksis

Fra 2016 fuldtids privatpraktiserende 

Fra 2003 - 2016 privat praksis på deltid

Haft forløb af såvel kortere (mere fokuserede ) som længere (mere analytiske) varighed igennem alle årene. Alle typer problemstillinger har gjort sig gældende:

Angst; depressive symptomer; eksistentielle temaer; livskriser; selvværdsproblemer; stress; identitetsproblemer; problemer i forhold til andre; problemer i parforholdet; sexuelle problemer - individuelt og i parforholdet.

Som godkendt supervisor ( Dansk Psykolog Forening) ydes supervision. 

Har superviserer forskellige faggrupper. Individuelt og i gruppe.

Betaling

Vedr. betaling/honorar for de forskellige former for konsultation, aftales dette individuelt ligesom rammerne for de forskellige behandlingsforløb.

Jeg har ingen overenskomst. Ingen indrapporteringspligt. 

En del klienter kan have mulighed for hel - eller delvis dækning via egen eller arbejdsgivers forsikring.

Kontaktoplysninger

Tlf. 26820703
Mail: bechjessen@gmail.com

Klinikadresser

Lille Kirkestræde 5, 1072 Kbh. K

 

Rømersgade 11, 1362 Kbh. K

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS